Reiseforsikring

Vi anbefaler at du har en gyldig reiseforsikring når du skal reise på tur. Du er selv ansvarlig for å tegne de nødvendige forsikringer, og dette kan ordnes enkelt hos ditt forsikringsselskap. Det kan være lurt å tegne en avbestillingsforsikring dersom dette ikke er inkludert i reiseforsikringen din.